प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 57, पुरुष
खुश्बु ओली
झापा - ४
बर्ष: 32, महिला
बर्ष: 67, पुरुष
दिलिप धिमाल
झापा - ४
बर्ष: 37, पुरुष
बर्ष: 45, पुरुष
बर्ष: 56, पुरुष
बर्ष: 49, पुरुष
बर्ष: 26, पुरुष
बर्ष: 43, पुरुष