प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

अशोक कुमार राई
सुनसरी - १
बर्ष: 65, पुरुष
गोमा तामाङ
सुनसरी - १
बर्ष: 48, महिला
बर्ष: 58, पुरुष
बर्ष: 53, पुरुष
कुमार कार्की
सुनसरी - १
बर्ष: 34, पुरुष
बर्ष: 52, पुरुष
संजय कुमार राई
सुनसरी - १
बर्ष: 41, पुरुष
बर्ष: 45, पुरुष
बर्ष: 58, पुरुष
बर्ष: 64, पुरुष
करुणा राई
सुनसरी - १
बर्ष: 44, महिला
बर्ष: 56, पुरुष
विजय कुमार राई
सुनसरी - १
बर्ष: 62, पुरुष
जिवन कला राई
सुनसरी - १
बर्ष: 40, महिला
बर्ष: 60, पुरुष