प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 52, पुरुष
नेपाली काँग्रेस
विजयी 14706 मत
बर्ष: 55, पुरुष
बर्ष: 72, पुरुष