प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 45, पुरुष
जनमत पार्टी
विजयी 35042 मत
उपेन्द्र यादव
सप्तरी - २
बर्ष: 61, पुरुष
बरुण कुमार झा
सप्तरी - २
बर्ष: 36, पुरुष
बर्ष: 73, पुरुष
बर्ष: 55, पुरुष
बर्ष: 64, महिला
बर्ष: 64, पुरुष
बर्ष: 64, पुरुष
बर्ष: 47, पुरुष
बर्ष: 43, पुरुष