प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 53, पुरुष
नेपाली काँग्रेस
विजयी 29097 मत
बर्ष: 38, पुरुष