प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

गणेश पराजुली
काठमाडौं - ७
बर्ष: 43, पुरुष
यादध्ब लाल कायष्थ
काठमाडौं - ७
बर्ष: 42, पुरुष
किरण के सी
काठमाडौं - ७
बर्ष: 28, पुरुष
बर्ष: 34, पुरुष
राम बिर मानन्धर
काठमाडौं - ७
बर्ष: 59, पुरुष
बर्ष: 42, पुरुष
किरण महर्जन
काठमाडौं - ७
बर्ष: 47, पुरुष
जुजु काजी महर्जन
काठमाडौं - ७
बर्ष: 48, पुरुष
राम नेपाली
काठमाडौं - ७
बर्ष: 35, पुरुष
बर्ष: 32, पुरुष
ईश्‍वर अर्याल
काठमाडौं - ७
बर्ष: 44, पुरुष
बर्ष: 48, पुरुष
लोक प्रसाद सिंखडा
काठमाडौं - ७
बर्ष: 59, पुरुष
हेम बहादुर ढुंगेल
काठमाडौं - ७
बर्ष: 33, पुरुष
कमला भुसाल
काठमाडौं - ७
बर्ष: 52, महिला
शैलेस राज श्रेष्ठ
काठमाडौं - ७
बर्ष: 56, पुरुष
प्रकाश कुँवर
काठमाडौं - ७
बर्ष: 49, पुरुष
भरत तामाङ्ग
काठमाडौं - ७
बर्ष: 59, पुरुष
मञ्जु माया तामाङ
काठमाडौं - ७
बर्ष: 30, महिला
जानुका पौडेल
काठमाडौं - ७
बर्ष: 51, महिला
बर्ष: 50, पुरुष
रोजिना अवाले
काठमाडौं - ७
बर्ष: 34, महिला
राज कुमार कोइराला
काठमाडौं - ७
बर्ष: 54, पुरुष