प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

प्रेम सुवाल
भक्तपुर - १
बर्ष: 62, पुरुष
नवराज गेलाल
भक्तपुर - १
बर्ष: 57, पुरुष
वल राम प्रजापति
भक्तपुर - १
बर्ष: 36, पुरुष
हिरा लाल खड्का
भक्तपुर - १
बर्ष: 55, पुरुष
बर्ष: 39, पुरुष
अर्जुन कोजू
भक्तपुर - १
बर्ष: 31, पुरुष
पुष्प राम गेलाल
भक्तपुर - १
बर्ष: 39, पुरुष
सुलोचना छ्वाजु
भक्तपुर - १
बर्ष: 36, महिला