प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

पदम गिरी
पर्वत - १
बर्ष: 45, पुरुष
बर्ष: 66, पुरुष
अरुण पौडेल
पर्वत - १
बर्ष: 46, पुरुष
बर्ष: 38, पुरुष
बर्ष: 39, महिला
बर्ष: 31, महिला