प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 56, पुरुष
बर्ष: 57, पुरुष
राजु राई
कास्की - १
बर्ष: 43, पुरुष
प्रमोद आचार्य
कास्की - १
बर्ष: 41, पुरुष
सौगात जि सी
कास्की - १
बर्ष: 27, पुरुष
सविना वेगम
कास्की - १
बर्ष: 41, महिला
राजेन्द्र माक
कास्की - १
बर्ष: 42, पुरुष
बर्ष: 46, पुरुष