प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन , २०७९

बर्ष: 49, पुरुष
विपिन कडेल
पाल्पा - १
बर्ष: 29, पुरुष
राजु सुनार
पाल्पा - १
बर्ष: 33, पुरुष
बर्ष: 35, पुरुष
बर्ष: 51, पुरुष